Chính sách bảo mật Zobet88

chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này biểu lộ cách thức cá cược Zobet88 (nếu không gọi đây là “chúng tôi” hay “chúng tôi”) ứng phó với các thông báo và dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi để cho phép chúng ta quản lý mối quan hệ của bạn với Zobet88.

Chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ thông báo cá nhân cung cấp thông tin (cho dù là ưng chuẩn trang web Zobet88 (“Trang web”), hình thức ứng dụng của khách hàng hoặc bất kỳ dụng cụ khác) hoặc tổ chức của chúng tôi hệ trọng đến bạn theo cách thức quy định trong chính sách bảo mật. Bằng cách gửi thông tin cho chúng tôi và dùng trang web bạn công nhận sự đồng ý của bạn để dùng thông tin cá nhân của bạn như quy định trong chính sách bảo mật. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật xin vui lòng không sử dụng trang web hoặc cung cấp cho chúng tôi thông báo cá nhân chủ nghĩa của bạn.

Thông báo thu thập và như thế nào nó được dùng

Các thông tin và dữ liệu về bạn mà chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và quá trình bao gồm:

1. thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web hoặc bất kỳ thông tin khác mà bạn gửi cho chúng tôi qua trang web hoặc email;
2. hồ sơ của thư, cho dù duyệt các trang web, email, điện thoại hoặc các dụng cụ khác;
3. câu trả lời của bạn để khảo sát, nghiên cứu khách hàng mà chúng tôi thực hiện;
4. chi tiết các giao thiệp bạn thực hiện với chúng tôi, cho dù phê chuẩn trang web, điện thoại hoặc các công cụ khác và
5. chi tiết của bạn thăm viếng trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu liên lạc, dữ liệu vị trí, web và dữ liệu truyền thông khác.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân chủ nghĩa của bạn và dữ liệu cùng với các thông tin khác cho mục đích:

1. chế biến cược của bạn, bao gồm cả tính sổ bằng thẻ và trực tuyến;
2. thiết lập, vận hành và quản lý account của bạn;
3. tuân các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi;
4. xây dựng hồ sơ cá nhân;
5. thực hành nghiên cứu khách hàng, khảo sát và phân tách;
6. cung cấp cho bạn thông báo về chương trình khuyến mãi và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, nơi bạn đã đồng ý, và
7. giám sát các giao tế nhằm mục đích ngăn chặn ăn gian, cá cược thất thường, rửa tiền và ăn lận.

Lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ thực hiện quờ các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin của bạn được giữ an toàn và được bảo vệ. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lậu thông báo cá nhân chủ nghĩa cho các công ty khác trong công ty kết liên hoặc công ty con và các đối tác kinh doanh, kế trong tiêu đề để kinh doanh và các nhà cung cấp được dự xử lý thông báo thay chúng tôi của chúng tôi.

Nếu bạn áp dụng cho một account với chúng tôi sau đó để giúp chúng tôi đưa ra quyết định tín dụng về bạn, để ngăn chặn ăn gian, để rà tuổi và tính danh của bạn và để ngăn chặn hoạt động rửa tiền, chúng tôi có thể dùng bên thứ ba bao gồm các cơ quan tín dụng tài liệu tham khảo, những người sẽ ghi lại bất kỳ cữ trên của bạn tập tin. Chúng tôi cũng có thể thực hiện yêu cầu của, và tiết lậu chi tiết về cách bạn thực hiện account của bạn, cơ quan, tổ chức an ninh và bất kỳ bên thứ ba hệ trọng khác để gian lận và phòng, chống rửa tiền.

Các cuộc gọi điện thoại

Điện thoại gọi đến và đi từ trung tâm liên hệ khách hàng của chúng tôi được ghi nhận cho các mục đích an ninh và đào tạo cùng với độ phân giải của bất cứ thắc mắc phát sinh từ các dịch vụ mà bạn nhận được.

dùng các cookie

Chúng tôi có thể dùng cookie như một công cụ thu thập thông báo từ một máy chủ web cho các mục đích nêu trên sau khi dùng của khách hàng của trang web. Nếu bạn đăng ký với chúng tôi hoặc nếu bạn nối dùng trang web bạn đồng ý sử dụng cookie.

Cookie chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn. Họ giúp chúng tôi cải tiến trang web và để cung cấp một dịch vụ tốt hơn và cá nhân hơn. Một số các tập tin cookie, chúng tôi dùng là rất cấp thiết cho trang web để hoạt động.

Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã được lưu trữ trên máy tính của bạn hoặc ngăn chặn các cookie theo dõi các mô hình duyệt web của bạn trên trang web của bạn có thể làm như vậy bằng cách xóa các tập tin cookie hiện tại của bạn và / hoặc thay đổi cài đặt bảo mật của trình duyệt để chặn cookie (quá trình bạn theo sẽ khác nhau từ trình duyệt để trình duyệt). Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách để làm điều này vui lòng truy cập http://www.allaboutcookies.org/. Xin lưu ý rằng việc xóa các tập tin cookie của chúng tôi hoặc vô hiệu hóa các tập tin cookie mai sau của chúng tôi có tức thị bạn có thể không có khả năng truy cập vào khu vực khăng khăng hoặc các tính năng của trang web.

Các cuộc gọi điện thoại

Điện thoại gọi đến và đi từ trọng tâm liên tưởng khách hàng của chúng tôi được ghi nhận cho các mục đích an ninh và đào tạo cùng với độ phân giải của bất cứ thắc mắc nảy sinh từ các dịch vụ mà bạn nhận được.

Chuyển trên internet

Cho rằng Internet là một môi trường toàn cầu, dùng Internet để thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân nhất thiết phải can dự đến việc truyền tải dữ liệu trên cơ sở quốc tế. Chúng tôi sẽ thực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *